نمایش یک نتیجه

هویه سوخته نگاری

هویه سوخته نگاری

هویه سوخته نگرای یا اصطلاحا هویه چوب ، نوعی از هویه است که با استفاده نیروی برق کار میکند

این نوع هویه برای ایجاد طرح های مختلف روی سطح چوب استفاده شده و اکثرا به همراه انواع سری و شابلون مختلف است