نحوه ارسال سفارشات

سفارش مشتریان گرامی به دو روش زیر ارسال میگردد

پست

پست

حداقل زمان تحویل پس از ارسال
2 روز
کیفیت تحویل
سلامت کامل
فراگیری در کشور
سراسر کشور
تیپاکس

تیپاکس

حداقل زمان تحویل پس از ارسال
1 روز
کیفیت تحویل
سلامت کامل
فراگیری در کشور
مراکز استان و شهر و شهرستان ها

پیگیری مرسوله

اگر مرسوله از جانب فروشگاه ارسال شده و کد پیگیری دریافت کردید کافیست وارد سایت شرکت حمل و نقلی استفاده شده شوید و کد پیگیری را در محل مشخض شده وارد کنید

پیگیری تیپاکس