گونیا

گونیا

گونیا ابزاری کاربردی از دسته ابزارالات اندازه گیری میباشد که برای نمایش و بررسی عمود بودن وضعیت دو سطح و داشتن زاویه 90 درجه میان یکدیگر استفاده میشود