نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی نوعی دستکش است که با استفاده از الیاف متفاوت نسبت سایر دستکش ها ساخته شده برای محافظت از دست استفاده میشود

دستکش ایمنی دارای انواع مختلفی است که به شرح زیر است :

  • دسکش ایمنی کف مواد
  • دستش ایمنی ضد برش ( دستکش ضد برش )
  • دستکش نسوز
  • دستکش قصابی