انبر دست

انبر دست

انبر دست پرکاربرد ترین نوع انبر است که برای مصارف مختلفی مانند باز و بسته کردن پیچ ، مهره ، نگهداری قطعات ، استفاده به عنوان سیم چین و … استفاده کرد

انبر دست با استفاده از قدرت دست انسان کار کرده و نیرو به صورت اهرمی منتقل میشود