نمایش دادن همه 12 نتیجه

انبر

انبر

انبرها نوعی از ابزار هستند که با استفاده از نیروی انسان کار کرده و دارای ویژگی و قابلیت های مختلفی هستند

انواع انبر

هر نوع انبر برای کار بخصوص و ویژه ای ساخته میشود و استفاده جایگزین در موارد بسیار کم و جزئی امکان پیذیر است

پرکاربردترین نوع انبر

پرکاربرد ترین نوع انبر ، انبر دست و سیم چین میباشد