نمایش یک نتیجه

دریل ستونی

دریل ستونی

دریل ستونی نوعی از دریل است که به صورت عمودی کار کرده و دارای موتوری قدرتمند است

از این دریل برای قلاویز زدن سطوح و همینطور سوراخکاری فلزات استفاده میشود