نمایش دادن همه 2 نتیجه

پیچ گوشتی شارژی

پیچ گوشتی شارژی

نوعی از پیچگوشتی که با استفاده از قدرت باطری کار کرده و اندازه بسیار کوچک تری نسبت به موارد برقی مشابه دارد پیچگوشتی شارژی میباشد ، این ابزار برای باز و بسته مردن پیچ و بکس سبک استفاده میشود