نمایش دادن همه 13 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

حدیده و قلاویز

حدیده و قلاویز

حدیده ابزاری است که برای ایجاد رزوه و طرح پیچ روی سطوح خارجی استفاده میشود

از طرفی قلاویز ابزاری است که برای ایجاد محل بسته شدن پیچ استفاده میشود و درون سوراخ از پیش ایجاد شده رزوه میسازد