صفحه چوب بر

صفحه چوب بر

صفحه چوب بر نوعی از صفحه برش است که مخصوص برش روی چوب استفاده میشود
صفحه چوب بر به دو دسته الماسه و زنجیری تقسیم میشوند
صفحه برش الماسه با الماسه های تنگستن موجود روی صفحه برش میدهند و به همین دلیل سطح چوب را نمیسوزانند
صفحه زنجیری با استفاده از زنجیر روی سطح صفحه امکان برش چوب را ایجاد میکند و علاوه بر برش امکان حجم برداری و فرم دادن به سطح چوب نیز وجود دارد