نمایش دادن همه 9 نتیجه

پیچ گوشتی و فازمتر

پیچ گوشتی و فاز متر

پیچ گوشتی از پرکاربرد ترین ابزارالات دستی میباشد که در انواع و طرح های مختلفی عرضه شده است ولی به طور کلی به دو حالت دو سو و چهار سو تقسیم میشود

فازمتر نوعی پیچگوشتی دوسو میباشد که در کنار امکان باز و بسته کردن پیچ ، امکان مشخص کردن دارا بودن جریان الکریسیته در سطح فلزی است