نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

انبر قفلی

انبر قفلی

انبر قفلی نوعی از انبر است که پس از تنظیم میزان فک دهانه و گرفتن قطعه قفل شده و برای باز و بسته کردن انواع پیچ صنعتی و سخت مناسب است

کیفیت فک انبر قفلی نکته مهی برای خرید آن است زیرا در صورت پایین بودن کیفیت آن ، رزوه فک خورده شده و انبر بی مصرف میشود