شابلون الگوبرداری

شابلون

شابلون ها دسته ای از ابزارالات اندازه گیری میباشند که برای برداشتن یک الگو و یا اعمال یک الگوی خاص استفاده میشوند

پرطرفدار ترین شابلون های عبارتند از :

  • شابلون سوزنی
  • شابلون بازویی

شابلون های ذکر شده در فوق ، بیشترین کاربرد را در کاشی کاری و نصب پارکت دارند