نمایش دادن همه 5 نتیجه

فیلتر براساس قیمت:

مغار کاسه تراشی

مغار کاسه تراشی

مغار کاسه تراشی نوعی از مغار است که برای حجم برداری و تخلیه سطح داخلی چوب استفاده میشود و برای ساخت ظروف گود استفاده میشود.
با استفاده از مغار کاسه تراشی میتوان بشقاب ، کاسه ، لیوان و قاشق ساخت
انواع مغار کاسه تراش عبارتند از :
– مغار پرسی
– مغار پرسی خم
– مغار پارویی
– مغار قو